Ons privacy beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij Ruardy Coaching & Recruitment en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Ruardy Coaching & Recruitment handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Ruardy Coaching & Recruitment te gebruiken, dan wel door de website van Ruardy Coaching & Recruitment te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring. Ruardy Coaching & Recruitment respecteert de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat je veilig en beveiligd gebruik kan maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je ons (via onze website) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit Privacybeleid.

Verzamelen van jouw data

Ruardy Coaching & Recruitment bemiddelt kandidaten bij opdrachtgevers. Om kandidaten en opdrachtgevers tot elkaar te brengen, maakt Ruardy Recruitment b.v. gebruik van het Carerix systeem waarin persoonsgegevens worden verzameld. Wij leggen of kunnen de volgende gegevens vastleggen: NAW gegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, bankrekeningnummer, BSN, CV, beschikbaarheid en correspondentie tussen Ruardy Coaching & Recruitment en de kandidaat of opdrachtgever. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor bemiddeling en advies via Ruardy Coaching & Recruitment.

Jouw persoonsgegevens worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
  • Om een kandidaatdossier op te stellen;
  • Om jou op de hoogte te houden van de diensten van Ruardy Coaching & Recruitment;
  • Om betalingen te verwerken;
  • Om jou relevante informatie te kunnen bieden op onze website.

Contact tussen jou en één van de medewerkers van Ruardy Coaching & Recruitment loopt via e-mail, telefoon of diensten zoals Skype, WhatsApp, Facetime of LinkedIn (indien connectie of inmail): door de privacy policy van Ruardy Coaching & Recruitment te accepteren, ben je hiervan op de hoogte en verklaar je hiermee akkoord.

Ruardy Coaching & Recruitment legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast in het Carerix systeem na jouw toestemming. Wij delen jouw gegevens met niemand buiten Ruardy Coaching & Recruitment zónder jouw accordering. Alleen met jouw akkoord introduceren we jou na onderling overleg en afstemming als potentiële kandidaat voor een vacature of aanvraag bij één van onze opdrachtgevers binnen de EU. Ruardy Coaching & Recruitment. zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de arbeidsbemiddeling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Onze data is jouw data

Je hebt het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van jou bewaren en kunt een kopie aanvragen. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen.

Je hebt tevens het recht om Ruardy Coaching & Recruitment op te dragen jouw gegevens niet langer te gebruiken. Voor het opvragen van jouw gegevens kun je contact opnemen met info@ruardyrecruitment.nl.

Internet & Cookies

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord. Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Ruardy Recruitment b.v. gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen naar de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Veranderingen in het privacy beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Daarbij plaatsen we de gemaakte wijzigingen op deze pagina zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Als je deze website blijft gebruiken na het ingaan van de wijzigingen, geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de nieuwe versie. Bij grote wijzigingen kunnen we opvallende mededelingen plaatsen of je anderszins attent maken op het nieuwe beleid, zoals de wet dat voorschrijft. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de online privacybescherming van Ruardy Coaching & Recruitment, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op info@ruardyrecruitment.nl of ons bellen om jouw vragen of opmerkingen voor te leggen.

AVG & databescherming

Ruardy Coaching & Recruitment, gevestigd te Utrecht is een arbeidsbemiddelingsbureau dat zich richt op het werven en selecteren van kandidaten voor vaste en tijdelijke functies.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Ruardy Coaching & Recruitment ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij maken gebruik van het Carerix-systeem voor het opslaan en verwerken van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Carerix zelf is de ‘verwerker’ in deze relatie en faciliteert Ruardy Coaching & Recruitment om aan de functionaliteiten van de AVG te voldoen.

Ruardy Coaching & Recruitment is als bemiddelingsbureau verantwoordelijk voor de daadwerkelijk uitvoer en instellingen ten behoeve van de AVG. Ruardy Coaching & Recruitment verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jouw sollicitatie te verwerken en je te helpen binnen Ruardy Coaching & Recruitment in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

We bewaren jouw gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij jouw gegevens tot twee jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure. Toestemming vragen wij middels een e-mail; jouw antwoord wordt rechtstreeks in ons systeem verwerkt.

Je kunt Ruardy Coaching & Recruitment op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens en jouw rechten vind je in het Privacybeleid van Ruardy Coaching & Recruitment.

Bij inschrijving als kandidaat/sollicitant/relatie via de website of per e-mail kun je zelf aangeven of je Ruardy Coaching & Recruitment toestemming wilt geven om jouw gegevens gedurende twee jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode op te slaan in de database zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures en kan Ruardy Coaching & Recruitment daarover contact met jou opnemen.

Artikel 6 Kamer van koophandel

6.1. De algemene voorwaarden van Ruardy Coaching & Recruitment zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 62739956.